TUYÊN TRUYỀN LUẬT SỬA ĐỔI, BỔ SUNG MỘT SỐ ĐIỀU CỦA LUẬT CÁN BỘ, CÔNG CHỨC VÀ LUẬT VIÊN CHỨC 2019

thanhtra : 08-03-2021 84

File đính kèm

Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật CBCC và Luật VC 2019.pdf 08-03-2021 Xem
Nội dung tuyên truyền Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật CBCC, Luật VC năm 2019.docx 08-03-2021 Xem