Phổ biến pháp luật Luật Khiếu nại 2011 và Luật Tố cáo 2018

Trường Trung cấp Kinh tế - Kỹ thuật Nguyễn Hữu Cảnh phổ biến những điểm cơ bản về Luật Khiếu nại 2011, Luật Tố cáo 2018 và một số câu hỏi, đáp liên quan, nhằm phổ biến, giáo dục pháp luật đến toàn thể cán bộ, giáo viên, nhân viên và học sinh.

thanhtra : 23-04-2020 101

File đính kèm

Luật Tố cáo 2018.pdf 23-04-2020 Xem
Phổ biến pháp luật Luật Khiếu nại 2011 và Luật Tố cáo 2018.pdf 23-04-2020 Xem
Luật Khiếu nại 2011.pdf 23-04-2020 Xem