Nội dung tuyên truyền về Luật Nghĩa vụ quân sự năm 2015

Luật nghĩa vụ quân sự được Quốc hội khóa XIII, kỳ họp thứ 9 thông qua ngày 19 tháng 6 năm 2015, có hiệu lực thi hành ngày 01 tháng 01 năm 2016. Luật nghĩa vụ quân sự gồm 09 chương, 62 Điều. 

Đây là cơ sở để các cơ quan, tổ chức, cá nhân thực hiện quyền và nghĩa vụ bảo vệ Tổ quốc - nghĩa vụ thiêng liêng và quyền cao quý của công dân đã được Hiến pháp ghi nhận.

thanhtra : 12-02-2020 113

File đính kèm

Đề cương tuyên truyền luật nghĩa vụ quân sự.pdf 12-02-2020 Xem
78_2015_QH13_282383.pdf 12-02-2020 Xem