NỘI DUNG TUYÊN TRUYỀN VỀ LUẬT NGHĨA VỤ QUÂN SỰ 2015

thanhtra : 26-02-2021 75

File đính kèm

Luật Nghĩa vụ quân sự 2015.pdf 08-03-2021 Xem
Nội dung tuyên truyền luật nghĩa vụ quân sự 2015.docx 26-02-2021 Xem